Fastmontert hydraulisk kran

6mai08:00

G11 – Løfteredskap

Namdal Rensefisk

4800.-

G11- Stropp og anhukerkurs. Modul 1.1 og 2.3. Forkunnskap: Ingen. Kursets målsetning: Etter fullført kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskapene om lover, forskrifter og standarder som er gjeldende. Grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løftredskap. Målet er gode holdninger til sikker bruk av løfteredskap , slik at uhell og ulykker med bruk...

Les mer »