G11 – Løfteredskap

Informasjon

15. - 17. apr 2020

08:00 - 16:00

Sveveien21, Flatanger,Norge

4800.-

G11- Stropp og anhukerkurs. Modul 1.1 og 2.3.

Forkunnskap: Ingen.

Kursets målsetning:

Etter fullført kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskapene om lover, forskrifter og standarder som er gjeldende. Grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løftredskap. Målet er gode holdninger til sikker bruk av løfteredskap , slik at uhell og ulykker med bruk av løfteredskap G11 unngås.

Målgruppe:

Personell som i sitt daglige virke benytter løfteredskap G11 i forbindelse med stropp/anhuking og signalgiving med kraner og rigging.

Oppbygging, sertifisering, merking, bruk, vedlikehold, oppbevaring, daglig kontroll og kasseringsregler for:

  • Bruk av løftetabeller
  • Kjettingredskap
  • Ståltaustropper
  •  Fiberstropper
  • Sjakler
  • Øyebolter/Øyemutter
  • Løfteåk
  • Plateklyper
  • Pallegafler
  • Andre redskaper

 

Dokumentasjon: Det utstedes kursbevis ved bestått kurs. Kursbevis-dokumentasjon brukes ved senere inntak til andre kurs som kranførerkurs, riggerkurs, maskinkurs, truckførerkurs med mer.

Sveveien21, Flatanger,Norge

Sveveien 21, Flatanger, Norge